Der er mange opgaver forbundet med at være selvstændig eller drive din egen butik. I takt med at flere og flere kunder gerne vil handle online, er mængden af pakker, fragtlabels, retursedler og ordrer steget enormt. Det betyder, at der er langt mere praktik forbundet med at levere en vare til kunden, i forhold til hvis kunden kommer fysisk i din butik og henter sine varer. For at aflaste dig selv og din arbejdsdag kan du derfor overvejer en løsning med Shopify Shipping med Webshipper. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan du kan spare dig selv og dine medarbejdere for en masse bøvl og besvær, så læs med her og blive lidt klogere på konceptet.

Shopify Shipping med Webshipper til undsætning

Lad os starte helt fra bunden. Når du skal håndtere en ordre til en kunde, som skal sendes afsted med posten, så er der flere trin at være opmærksom på. Du skal have fat i kundens kontaktinformationer og adresse, så du er sikker på, at pakken kommer det rigtige sted hen. Du skal tilbyde kunden forskellige typer af levering, så det bliver den, som kunden ønsker. Herefter skal du i gang med alt det praktiske, med at printe sedler, finde papkasser og pakke det hele ind. Hvis du allerede er forpustet, så er det vist helt naturligt. Og det er her, at Shopify Shipping med Webshipper kommer ind i billedet.

En helt genial løsning

Når du lader Shopify Shipping med Webshipper stå for alt det praktiske med informationer, levering og bestilling af selve fragten, så har du allerede sparet dig selv for en stor del af det arbejde, som er forbundet med ordren. Det betyder, at du og dine medarbejdere får hænderne fri til andre opgaver i virksomheden. På den måde bruger I jeres ressourcer bedst, og slipper for det arbejde, som blot tager tid, men ikke giver jer nogen gevinst.